ZAKUPY ON-LINE

Informacje i zasady dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym
są proste i uczciwe...

  AMT Dystrybucja - Reklamacje i zwroty

 

REKLAMACJE

Aby złożyć reklamację prosimy przesłać lub dostarczyć do sklepu stacjonarnego produkt wraz z jego opakowaniem, opisem zawierającym powód reklamacji oraz informacjami kontaktowymi.

AMT Dystrybucja M.Polewka Sp.J.
Gen. Maczka 71B
43-300 Bielsko-Biała

  • Prosimy o dołączenie do paczki wypełnionego formularza reklamacyjnego ( wzór formularza znajdziecie Państwo pod tym linkiem ).
  • Reklamacja będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania zakupionego towaru.

 

ZWROTY

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

  • Zwrot towarów pełnowartościowych i związany z tym zwrot należności za zakupiony towar, może być dokonany wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu
  • Prosimy o dołączenie do paczki wypełnionego formularza ( wzór odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo pod tym linkiem) wraz z numerem konta.
  • Wszystkie zwroty towaru odbywają się na koszt Kupującego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji zawarte są w naszym Regulaminie

 

 


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

 

AMT Dystrybucja Marek Polewka Sp.J.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Gen. Maczka 71B
biuro@amtpolska.pl

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.